Menu

4. Utlånsbetingelser

Vi gjør oppmerksom på at bildene i Region Stavangers bildearkiv kan i utgangspunktet kun benyttes i en redaksjonell utgivelse/artikkel/produksjon av reiselivsrelaterte virksomheter som markedsfører og profilerer Stavangerregionen. Dersom arrangører og presse skal kunne låne bilder fritt må dette også være i forbindelse med en redaksjonell artikkel/produksjon, hvor innholdet er reiselivsrelatert. Bildene kan altså bare brukes i brosjyrer og andre publikasjoner hvor formålet med brosjyren er å fremme besøk av tilreisende til Stavangerregionen. Bildene kan ikke brukes til kommersielle formål som eksempelvis postkort, t-skjorter, kalendere og ikke-relevante annonser.

Formålet med Region Stavangers bildebase er å fremme nasjonal og internasjonal markedsføring av Stavangerregionen som reisemål. All bruk av bilder i tråd med dette formålet er kostnadsfri for bruker. Kontakt Gunhild Vevik hos Region Stavanger hvis du er i tvil om din bruk av bilder er innenfor formålet med bildebasen.

Bruk av bilder i strid med utlånsbetingelsene vil medføre at du blir fakturert for bruken av bildet/bildene i henhold til den enkelte fotografs til enhver tid gjeldende prisliste. Prisen vil avhenge av bruk og opplag. I tillegg påløper et straffegebyr på NOK 2.000,- pr. bilde.
Dersom du vil kjøpe et bilde til annen bruk utover det som er gitt av retningslinjer her, er det mulig. Ta kontakt med Region Stavanger for prisinformasjon.

Bilder som lastes ned fra databasen kan kun benyttes til det formål som er angitt i bestillingen og deretter skal bildene slettes. Dersom bildene ønskes benyttet til andre formål, - i tillegg til, eller i stedet for det formålet som var oppgitt ved bestilling - må ny bestilling sendes. Den som bestiller bilder er ansvarlig for at materiellet benyttes i henhold til utlånsbetingelsene og til det formål som var oppgitt ved bestilling.

Alle bilder som benyttes skal akkrediteres i henhold til akkrediteringsinformasjon som er opplyst i tilknytning til hvert enkelt bilde. Med akkreditering menes en setning, som for eksempel "Foto: Region Stavanger/ Fotograf: Per Eide».